Phòng Giáo Dục Đào Tạo Huyện Duy Xuyên

Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo

Xin quý phụ huynh cho ý kiến về thời gian học ở trường của HS tiểu học

Xin quý phụ huynh cho ý kiến về thời gian học ở trường của HS tiểu học
Học quá nhiều, nên giảm bớt
175  53.7%
Chỉ nên học một buổi ở trường
75  23%
Vừa mức, nên duy trì như hiện nay
57  17.5%
Còn ít, nên tăng thêm
19  5.8%

Số người tham gia bình chọn  :  326
Lần bình chọn đầu tiên  :  Thứ sáu, 06 Tháng 2 2015 18:06
Lần bình chọn cuối cùng  :  Thứ hai, 18 Tháng 12 2023 18:11