Phòng Giáo Dục Đào Tạo Huyện Duy Xuyên

Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo

HOẠT ĐỘNG CỦA NGÀNH

HÙNG BIỆN CÂU CHUYỆN ĐẠO ĐỨC VÀ PHÁP LUẬT

e38c2f3a94b343ed1aa2  Vào ngày 26 và 27 tháng 10 năm 2023, Sở GD - ĐT tỉnh Quảng Nam đã tổ chức hội thi Hùng biện câu chuyện tình huống đạo đức và pháp luật, với mục đích thông qua những câu chuyện tình huống về đạo đức và pháp luật, liên hệ với thực tiễn, khơi dậy các giá trị tốt đẹp để giáo dục nhân cách, ý [...]