Phòng Giáo Dục Đào Tạo Huyện Duy Xuyên

Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo

Phòng giáo dục Duy Xuyên
Phòng Giáo Dục và Đào tạo Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam

Địa chỉ:
Khối phố Mỹ Hòa, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam
Quảng Nam

Điện thoại: 0510.3877277